RUMORED BUZZ ON เทรนด์สุขภาพ

Rumored Buzz on เทรนด์สุขภาพ

Rumored Buzz on เทรนด์สุขภาพ

Blog Article

ได้ให้คำแนะนำว่า ‘การสื่อสารเชิงบวก’ หรือการแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยตัดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวข้ามรุ่นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

     ที่ผ่านมา การดูแลสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่ในวันนี้ การดูแลสุขภาพที่ดีเพื่อให้สุขภาพร่างกายห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ทั้งในเรื่องของสภาวะจิตใจและอารมณ์, เรื่องของความเครียด, การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมไปถึงความสามารถและเวลาที่แตกต่างกันในเรื่องของการออกกำลังกายแต่ละบุคคล

Analytical cookies are used to know how people connect with the web site. These cookies enable give information on metrics the quantity of people, bounce amount, website traffic resource, and many others.

นอกจากแนวทางแบบรอบด้านแล้ว ยังมีโปรแกรมที่เน้นไปยังกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น การป้องกันโรคเบาหวาน การดูแลหลังการตั้งครรภ์ การชะลอวัย หรือการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูกำลังก็ต่างเป็นที่นิยม เนื่องจากผู้คนต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงและไม่อยากเสียเวลามากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมนี้เกิดการนำเสนอโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

‘ผู้ว่าฯ ชัชชาติ’ เปิดงาน ‘เทศกาลกีฬากรุงเทพ’ ส่งเสริมออกกำลังกาย

เปลี่ยนเมนูทอดเป็นเมนูย่าง หรือเปลี่ยนมาใช้รสเปรี้ยวจากธรรมชาติอย่างมะนาว หรือผลไม้ แทนสารปรุงรส

ขณะเดียวกัน กทม. ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมาเยือนประเทศไทย “ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า เทรนด์สุขภาพ กรุงเทพฯ พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวและธุรกิจจากทั่วโลก สถานการณ์โควิดในกรุงเทพดีขึ้น ระบบสาธารณสุขมีความพร้อมทั้งการครองเตียง และ ยาฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ สามารถรองรับได้หากมีการแพร่ระบาด ขณะที่คนกรุงเทพฯ มีอัตราการรับวัคซีนสูง อีกทั้ง มีจุดเด่นที่ดวามแตกต่างหลากหลายสังคมวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

ลงทะเบียนรับคำแนะนำเรื่องการตั้งครรภ์พัฒนาการลูกในท้องได้ที่นี่

ใช้อุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล

นับเฉพาะกลุ่มสินค้าดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

เครื่องดื่ม-อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม

“และสุดท้ายที่โดดเด่น คือ การตรวจสมดุลลำไส้ ตรวจอุจจาระ ดูโพรไบโอติกส์ ปรับสมดุลจุลินทรีย์ตามผลตรวจ ซึ่งปัจจุบันเห็นผลและจับต้องได้มากขึ้น โดยรวมคนเข้ามาดูแลสุขภาพได้มากขึ้น ดูแลโภชนาการ ตรวจสารอาหาร ปรับอาหาร ออกกำลังกาย วางแผนลดน้ำหนัก"

‘นทพร’ กล่าวต่อว่า การป้องกันสุขภาพ ราคาถูกกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาโรค อีกทั้งการดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย เทรนด์เหล่านี้ล้วนมาแรง และบุคลากรทางการแพทย์ต้องปรับตัวให้ทัน เพราะหลังจากนี้ ไม่ว่าคนไข้จะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม จะมีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยดูแลรักษาโรค หรือ เครื่องมือป้องกันโรคได้  อย่าง การจับสัญญาณโรค ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค สามารถป้องกันโรคได้ โดยใช้การรู้รหัสพันธุกรรมของคน

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (ในที่นี้รวมเรียกว่า “เอเพ็กซ์” หรือ “เรา” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยวิเคราะห์ แยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

Report this page